BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požární ochrana

Znáte vaše povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany?

Jste podnikatel? Provozujete činnost? Zaměstnáváte zaměstnance? Poskytujete služby nebo provádíte činnosti ve stálé provozovně?

 

  • Zavedení BOZP a PO do firemní praxe.
  • Zpracování povinné dokumentace BOZP a PO.
  • Poskytování poradenství a podpory v oblasti BOZP a PO.
  • Školení zaměstnanců, včetně možnosti zajistit online školení.
  • Provádění kontrol a prověrek BOZP a PO.

Zaměřuji se především na malé a střední podniky

Ať již je vaše činnost jakákoli, ryze administrativní, servisní či výrobní, pokud podnikáte, musíte být v souladu s požadavky právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zejména se povinnosti vztahují na podnikatele, kteří provozují svou činnost ve stálé provozovně (kancelář, prodejna, sklad, školicí zařízení, restaurace, servisní dílna, výrobní hala…). Ale i ti, kteří poskytují své služby u zákazníků nebo ve venkovních prostorech, musí BOZP a PO zajistit.

Náplní mých služeb je vyjasnit vám rozsah vašich povinností a způsob jejich splnění a v maximální možné míře vám pomoci nastavit potřebná opatření a zpracovat povinnou dokumentaci.

Mějte klidné spaní

Nenechávejte BOZP a PO bez povšimnutí, pokud je to vaše zákonná povinnost. Ve většině případů opravdu je.

Riskujete zdraví dotčených osob, riskujete sankce od kontrolních orgánů, riskujete ohrožení vašeho podnikání, dobrého jména, riskujete, že v případě škodní události (úraz, požár apod.) vám pojišťovna nevyplatí nebo bude krátit plnění a tedy povinnost uhradit náklady budou zcela na vašich bedrech, přesto, že platíte pojistku. Riskujete, že úraz, který se stal vašemu zaměstnanci, bude Policie ČR vyšetřovat jako trestný čin a vy budete tím, kdo nebude umět doložit, že udělal vše proto, aby k úrazu nedošlo. 

Povinnosti v oblasti BOZP a PO jsou dané a jako provozovatel činnosti / zaměstnavatel máte povinnost dokládat, předkládat důkazy, o tom, jak tuto povinnost plníte.

Konzultace pro vyjasnění, zda se na vás zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a v oblasti požární ochrany vztahují, poskytuji ZDARMA.

Zkušenosti

V oblasti BOZP a PO mám 15 let praxi.
Za tu dobu jsem v desítkách firem zavedla systém BOZP a PO, zpracovala dokumentaci, vedla školení zaměstnanců, prováděla komplexní prověrky BOZP a kontroly PO – tedy zajišťovala a zajišťuji veškeré zákonné povinnosti na míru, včetně poradenského servisu a podpory v průběhu roku.

Znalosti

Současně v poradenství BOZP a PO mohu poskytnout i poradenství v oblasti životního prostředí.  Dále nabízím konzultace k zavedení systému managementu dle ISO norem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) a provádění interních auditů.

Certifikace

Jsem odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Jsem odborně způsobilá osoba v požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Jak vypadá typický průběh mé spolupráce s klienty?

Domluvíme si první setkání na vašem pracovišti, kdy já, díky vámi poskytnutým informacím a zpřístupnění využívaných prostor, zhodnotím aktuální stav fyzických prostor z pohledu bezpečnosti a zhodnotím aktuální stav plnění právních požadavků (BOZP i PO). Navrhnu vám řešení – co mohu zpracovat já a co musíte zajistit vy, určíme si i časové priority a horizont další schůzky, kdy proběhne dílčí kontrola domluveného rozsahu práce či rovnou předání hotové dokumentace zpracované na míru. Dojednáme způsob a termín školení zaměstnanců. Provedu komplexní prověrku BOZP a PO, zpracuji zápis včetně návrhu nápravy nedostatků. Domluvíme způsob další spolupráce v průběhu roku.

V závislosti na rozsahu provozovaných činností, počtu zaměstnanců, provozovaných objektů, lokalit bude i rozsah práce na BOZP a PO a časový rámec. Vše dle dohody před zahájením projektu zavedení BOZP a PO do firemní praxe.

Reference mých klientů

Petr Hrbek - jednatel společnosti AV FACTORY s.r.o.

Chci tímto velmi poděkovat paní Pavle Markové, která svojí profesionalitou, příjemným jednáním a vždy k mé spokojenosti zodpověděla veškeré mé dotazy a pomohla zajistit záležitosti spojené s bezpečností práce a požární ochranou. Určitě ji rád budu dále doporučovat mým známým, kteří mají o tyto služby zájem.
Děkuji a přeji jen samé úspěchy Pavle Markové, ale i celé společnosti BOZPasist.cz.

Nejčastější otázky

u

V jakých lokalitách fungujete?

Působím zejména v těchto regionech: Praha, Jindřichův Hradec, Třeboň a okolí. Dle dohody i jiné lokality.

u

Jaká je cena Vašich služeb?

Cena je individuální dle velkosti a typu poskytovaných služeb dané společnosti.

u

Co vše za klienty řešíte?

Vedu klienty k tomu, aby měli vše v pořádku a věděli, co musí ze zákona mít a jak s tím naložit.

u

Poskytujete jednorázové konzultace?

Ano, jednorázové konzultace poskytuji dle dohody.

Ing. pavla marková

Působnost: Praha 10, Jindřichův Hradec, Třeboň

Telefon: 777 227 565

E-mail: markova@bozpasist.cz

Volat mi můžete Po-Pá: 9:00-17:00, ale preferuji první emailový kontakt.

Pokud se nedovoláte, pošlete prosím SMS, budu vám volat brzy zpět, můžeme si domluvit přes SMS čas telefonátu.

Jsem plátcem DPH.

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.

Zásady ochrany a zpracování údajů

Kontaktní fomulář

6 + 9 =