BOZP a PO

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Požární ochrana

Znáte vaše povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany?

Jste podnikatel? Provozujete činnost? Zaměstnáváte zaměstnance? Poskytujete služby nebo provádíte činnosti ve stálé provozovně?

 

  • Zavedení BOZP a PO do firemní praxe.
  • Zpracování povinné dokumentace BOZP a PO.
  • Poskytování poradenství a podpory v oblasti BOZP a PO.
  • Školení zaměstnanců, včetně možnosti zajistit online školení.
  • Provádění kontrol a prověrek BOZP a PO.

Zaměřuji se především na malé a střední podniky

Ať již je vaše činnost jakákoli, ryze administrativní, servisní či výrobní, pokud podnikáte, musíte být v souladu s požadavky právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Zejména se povinnosti vztahují na podnikatele, kteří provozují svou činnost ve stálé provozovně (kancelář, prodejna, sklad, školicí zařízení, restaurace, servisní dílna, výrobní hala…). Ale i ti, kteří poskytují své služby u zákazníků nebo ve venkovních prostorech, musí BOZP a PO zajistit.

Náplní mých služeb je vyjasnit vám rozsah vašich povinností a způsob jejich splnění a v maximální možné míře vám pomoci nastavit potřebná opatření a zpracovat povinnou dokumentaci.

Mějte klidné spaní

Nenechávejte BOZP a PO bez povšimnutí, pokud je to vaše zákonná povinnost. Ve většině případů opravdu je.

Riskujete zdraví dotčených osob, riskujete sankce od kontrolních orgánů, riskujete ohrožení vašeho podnikání, dobrého jména, riskujete, že v případě škodní události (úraz, požár apod.) vám pojišťovna nevyplatí nebo bude krátit plnění a tedy povinnost uhradit náklady budou zcela na vašich bedrech, přesto, že platíte pojistku. Riskujete, že úraz, který se stal vašemu zaměstnanci, bude Policie ČR vyšetřovat jako trestný čin a vy budete tím, kdo nebude umět doložit, že udělal vše proto, aby k úrazu nedošlo. 

Povinnosti v oblasti BOZP a PO jsou dané a jako provozovatel činnosti / zaměstnavatel máte povinnost dokládat, předkládat důkazy, o tom, jak tuto povinnost plníte.

Konzultace pro vyjasnění, zda se na vás zákonné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a v oblasti požární ochrany vztahují, poskytuji ZDARMA.

Zkušenosti

V oblasti BOZP a PO mám 15 let praxi.
Za tu dobu jsem v desítkách firem zavedla systém BOZP a PO, zpracovala dokumentaci, vedla školení zaměstnanců, prováděla komplexní prověrky BOZP a kontroly PO – tedy zajišťovala a zajišťuji veškeré zákonné povinnosti na míru, včetně poradenského servisu a podpory v průběhu roku.

Znalosti

Současně v poradenství BOZP a PO mohu poskytnout i poradenství v oblasti životního prostředí.  Dále nabízím konzultace k zavedení systému managementu dle ISO norem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) a provádění interních auditů.

Certifikace

Jsem odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Jsem odborně způsobilá osoba v požární ochraně dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Jak vypadá typický průběh mé spolupráce s klienty?

Domluvíme si první setkání na vašem pracovišti, kdy já, díky vámi poskytnutým informacím a zpřístupnění využívaných prostor, zhodnotím aktuální stav fyzických prostor z pohledu bezpečnosti a zhodnotím aktuální stav plnění právních požadavků (BOZP i PO). Navrhnu vám řešení – co mohu zpracovat já a co musíte zajistit vy, určíme si i časové priority a horizont další schůzky, kdy proběhne dílčí kontrola domluveného rozsahu práce či rovnou předání hotové dokumentace zpracované na míru. Dojednáme způsob a termín školení zaměstnanců. Provedu komplexní prověrku BOZP a PO, zpracuji zápis včetně návrhu nápravy nedostatků. Domluvíme způsob další spolupráce v průběhu roku.

V závislosti na rozsahu provozovaných činností, počtu zaměstnanců, provozovaných objektů, lokalit bude i rozsah práce na BOZP a PO a časový rámec. Vše dle dohody před zahájením projektu zavedení BOZP a PO do firemní praxe.

Reference mých klientů

Petr Hrbek - jednatel společnosti AV FACTORY s.r.o.

Chci tímto velmi poděkovat paní Pavle Markové, která svojí profesionalitou, příjemným jednáním a vždy k mé spokojenosti zodpověděla veškeré mé dotazy a pomohla zajistit záležitosti spojené s bezpečností práce a požární ochranou. Určitě ji rád budu dále doporučovat mým známým, kteří mají o tyto služby zájem.
Děkuji a přeji jen samé úspěchy Pavle Markové, ale i celé společnosti BOZPasist.cz.

Nejčastější otázky

u

V jakých lokalitách fungujete?

Působím zejména v těchto regionech: Praha, Jindřichův Hradec, Třeboň a okolí. Dle dohody i jiné lokality.

u

Jaká je cena Vašich služeb?

Cena je individuální dle velkosti a typu poskytovaných služeb dané společnosti.

u

Co vše za klienty řešíte?

Vedu klienty k tomu, aby měli vše v pořádku a věděli, co musí ze zákona mít a jak s tím naložit.

u

Poskytujete jednorázové konzultace?

Ano, jednorázové konzultace poskytuji dle dohody.